หากเติมเงินครั้งแรกตามจำนวนนี้ เพศ รับรางวัล
0.99USD ชาย เสื้อปล่อยตามสบาย(ชาย) · ถาวร+ห่อกลไกแต่งรถทอง*1+ชิ้นส่วนทั่วไปชุด*1
0.99USD หญิง เสื้อแคนดี้ไลท์(หญิง) · ถาวร+ห่อกลไกแต่งรถทอง*1+ชิ้นส่วนทั่วไปชุด*1
4.99USD ชาย เสื้อแขนกุด(ชาย) · ถาวร+ยีนส์ฤดูร้อน(ชาย) · ถาวร+ลูกกวาดหมี·15วัน*1+บัตรคาร์แคร์ทั่วไปเกรด A*2+รางวัลขั้น0.99USD
4.99USD หญิง เสื้อนักดนตรี(หญิง) · ถาวร+กางเกงราชินีหน้าซอย(หญิง) · ถาวร+ลูกกวาดหมี·15วัน*1+บัตรคาร์แคร์ทั่วไปเกรด A*2+รางวัลขั้น0.99USD
9.99USD ชาย ปาร์ตี้หน้ากาก(ชาย) · ถาวร+รองเท้า ปาร์ตี้หน้ากาก · ถาวร++ปีกสีชมพู · ถาวร+บัตรคาร์แคร์ทั่วไปเกรด A*2+รางวัลขั้น4.99USD
9.99USD หญิง ปาร์ตี้หน้ากาก(หญิง) · ถาวร+รองเท้าลําลอง ปาร์ตี้หน้ากาก · ถาวร+ปีกสีชมพู · ถาวร+บัตรคาร์แคร์ทั่วไปเกรด A*2+รางวัลขั้น4.99USD